image

11, ER-Terapeut 

Grattis till ett fantastiskt val, att jobba med detta på ett profesionellt plan är helt otroligt givande och roligt. Denna helg kommer vi att knyta ihop säcken genom att åter repetera kurserna (det allra viktigaste) som du också kommer att få tenta av. Vi har inga tentor på de olika delkurserna, utan de kommer nu under denna helg, men du kommer att få ett speciellt material som täcker hela utbildningen skickat till dig i förskott, det är detta som tentorna (2 st) kommer att handla om.

Dessutom tar vi upp ämnen som är ett måste för dig som har eller ska starta eget, som t ex marknadsföring, skatter och regler, moral och etik.

Tentor och praktiska prov:
2 st skriftliga tentor på hela kursen.
1 praktiskt prov på minst 2 tekniker som du lärt dig under kurserna

Elevbehandlingar:
Efter avslutad kurs skall du gör 100 st elevbehandlingar som ska journalföras.

Kurslängd denna helg:
3 dagar
(fredag till söndag)

Diplom:
Efter genomgången kurs, klarade praktiska moment och teoretiska prov, samt 100 elevbehandlingar
får du så ditt diplom:
Diplomerad ER-terapeut


Kursinnehåll:

Allt du läst innan, fler muskeltester, anatomi, hur man driver eget, etik och moral, patientbemötande, markandsföring etc

Förkunskaper:
Alla 10 kurserna

Kursledare:
Mikael Dahlström, Grundare av KINOpraktik och ER-terapi
(tillsammans med Cecilia Dahlström)
leg Kiropraktor, Master of KINOpractic Therapy, Anti-StressTerapeut, akupunktör etc

Dessutom tar vi inn speciallärare för vissa moment


Tillbaka till kurs-sammafattningen.
                                          Till kursdatum och bokning
image


 
image