image
Till: Vad är ER Till: Vårt kursbud Till: Priser,datum,  boknig etc

Filosofisk plattform - Vårt segel

I Emotional Release Therapy arbetar vi med en rad mentala processer och energiflöden för att rätta till och expandera denna energi i våra kroppar.

Genom att aktivera/släppa fri energier kan vi expandera energiflödet och få till en förändring så att läkning kan ske.
Vi följer inte några speciella metoder eller mallar i våra behandlingar/kurser. Om vi redan har en åsikt, ett svar eller försöker räkna ut något, begränsar vi de fantastiska underverk som kommer från universum. Det mirakel som såg till att du från en spärma kunde växa i mammas mage och bli till ett litet vackert spädbarn. Det miraklet skedde inte tack vare människopåhittade kurser/metoder.
Det var Universum som skötte det hela.

Det är vårt jobb att så fröet.
I Universum sker det ständig förändring. Energier flödar konstant och vi är en del av detta universum, allt inom dig är en spegel av vad som pågår utanför dig. Det som är inom dig är också utanför dig. Om vi öppnar upp för att ny medvetenhet är det möjlig att du kan få ut mer av ditt liv och det som är Du.
Ditt, och mitt, jobb är att så fröet. Sen är det Universum som sköter resten. Unversum har ordnat förutsättningarna, vinter, vår, sommar sedan höst. Helt utan vår förståelse hur det sker så blir fröet vi sådde på hösten en vacker blomma till våren. Träder växer sig starkare och starkare genom åren. Detta är universums jobb, och vilken tur det är, tänk om det vore tvärt om, Universum sådde fröet och vi var tvungna att ordna med växteriert.. Nej, Universum sköter detta, MEN vi måste så fröet först.

Att rätta till Energiflöden i våra kroppar bidrar till att kroppens energivägar öppnas vilket i sin tur leder till att vi kan släppa på blockeringar som hindar oss att växa. Vi slutar aldrig att utvecklas. Det går att öppna upp oss mer och mer, öka medvetenheten hur kroppen tar emot och fördelar energi. Du kommer att kunna märka en ökad nivå av lycka i kroppen, en känsla av lätthet och samhörighet med hela universum.

Det blåser alltid ute på havet.
Om vi inte har något segel eller motor så är vi helt utelämnad till vart vindarna bär oss.
Vår filosofi är vårt segel, det som gör att vi själva kan styra vår väg genom livet.
Här kommer några filosofier och sätt att leva som vi värdesätter och lever efter.


1. Läkning kommer inifrån
Läkning kommer inte utifrån. Den kommer inifrån, när du skär dig på en kniv så läker du - inifrån.
Ett plåster eller ett smärtpiller kan lindra, men själva läkningen kommer inifrån. Vi arbetar utifrån din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att kurserna (och behandlingen) ser lite annorlunda ut. Stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem som den ska arbeta med samt att släppa på eventuella blockeringar som hindrar läkning. Läkningen kommer inifrån dig själv.

”There are no incurable diseases, only incurable people” Bernie Seigel, cancerforskare
 

2. Universums helande kraft.
Se den introducerande texten på denna sida.

Det finns en kraft som styr oss på en nivå vi inte kan förstå med vår medvetna del av hjärnan.
Denna kraft, eller energi, eller övernaturlighet har många namn; Gud, Allah eller Jehova om du skulle vara religös. För icke religösa finns denna kraft ofta ändå, fast då kallas den livsenergi, vår själ, "jag tror på någonting, men inte kallas det Gud", andesväsen, guider osv.
De flesta människor har varit i kontakt med detta fenomen. Inom alternativmedicinens olika grenar har den också olika namn: Universal Intelligence för kiropraktorer, Supra consiousness hos andra.
En av de stora inom alternativ forskning, Dr Lipton kallar det för "The field".
Vad Universum har för planer för oss alla, det har vi ingen aning om.
MEN, vi tror att Vi ska leva livet. Leva, INTE överleva. Universums helande kraft kan hjälpa dig.

 


3. Energi - Vi består av energi, se även punkt 2. 
Einsteins teori E=MC
2 betyder att Energi = massa * ljusets hastighet i kvadrat.
Massa (kroppen) är lika med energi. Detta är svårbegripligt för de flesta till en början, då hela deras grund är indoktrinerat med kemi, dvs man bygger all sin kunskap utifrån vad västerländska läkare säger;
Kemi, kemi, kemi (eller skär bort). Österländska behandlingsmetoder (och läkare) är mycket mer inriktat mot energi. Det är fel på energierna i kroppen, inte kemin.

ER- och KINOpraktikterapeuten arbetar också med energi.
Nyare forskning (kvantfysiken) stödjer detta tankesätt till fullo.
Dock kan en energiobalans leda till en kemiobalans..

4. Röd tråd, behandlingsstrategi och filosofi.
Vi erbjuder en rad icke-invasiva, men väldigt interaktiva processer av förändring med väldokumenterade effekter som spänner sig över 20 år!
- Vi erbjuder enkla, men kraftfulla process för att ändra begränsande övertygelser, eller 
"sanningar",
  som är självsaboterande för dig och din själ.

- Vi erbjuder en rad unika kombinationer av olika verktyg och filosofier för att uppnå permanenta
  förändringar, på alla nivåer. Detta urspringer ifrån gammal visdom om energier och kropp/själ
  förhållandet samt nutida forskning om hjärnans arbete, neurovetenskap, eller kvantteori.

- Vi erbjuder banbrytande metoder för att underlätta förändringar på undermedveten nivå där minst 99%
  av vårt medvetande fungerar. Dessa process som går utöver de vanliga metoderna för visualisering,
  affirmationer, viljestyrka och positivt tänkande särskilt effektiva när det gäller beteende / vana
  förändring, friskvård och stressreducering.

- Med vår förståelse och holistiskt tankesätt i kombination med våra starka grundvärderingar och
  grundpelare har vi utarbetat en röd tråd som går igenom alla våra utbildningar.

- Alla utbildningar följer en viss process och en utarbetad handlingsplan.
  Att följa en röd tråd är oerhört viktigt för oss. 5. Se utanför ramarna.
Det finns ett talesätt som lyder:  Det är inte förrän Du går vilse som Du hittar nya vägar. Det betyder att Du inte kan gå i samma gamla fotspår hela hela ditt liv. Du måste förr eller senare leta nya vägar och för detta måste man gå vilse, eller åtminstonde tordas gå vilse. Detta innebär att man måste se utanför ramarna. ER-terapi och KINOpraktik handlar till mångt och mycket om att tordas se bortom ramar och begränsningar.

Om du bara tror på det du kan se och ta på är du begränsad till det som finns på ytan.
Om Du bara tror på det du kan se... Varför betalar du i så fall el-räkningen?

Skapa din egen väg - Följ inte andras stigar

Målet med våra utbildningar är att du ska lära dig se utanför ramarna. 

6. Målsättning och Motivation
Det är oerhört viktigt att vi har mål här i livet. Om du inte har några mål, hur ska du då kunna veta om du kommit fram?
Från Alice i Underlandet:
Alice kommer fram till en vägkorsning med ett par olika alternativ.
Det finns inga skyltar där, men det finns ett stort träd, fullt med kråkor.
- Vilken väg ska jag ta, frågar Alice en av kråkorna.
- Vart ska du då, frågar kråkan.
- Det vet jag inte, svarar Alice.
- Då spelar det ingen roll vilken väg du tar, svarar kråkan.
Så är det i de allra flestas liv. Vi vet inte vart vi ska, och då spelar det ingen roll vilken väg du tar.
Men om du har stakar ut din väg, dina mål, så finns det bara en väg som är rätt.

Om vi inte har några mål, då har vi ingen ledstjärna att följa.
Tänk om Columbus inte hade haft några mål med sin resa, eller Edison i sin kamp med glödlampan eller Bröderna Wright och flygmackapären.. Vad har du för mål i livet?

Motivation. Det är en stor skillnad att gå emot någonting kontra att fly ifrån sin nuvarande situation eller rädsla.
Till exempel: Det är en stor skillnad på att gå in i ett nytt förhållande med motivationskraften att frodas och växa tillsammans med den nya partnern, än att ha motivationskraften att fly ifrån ett dåligt förhållande, eller rädsla för ensamhet.
Det ena har en bra chans att lyckas, medans det andra har en dålig chans.
Vad är din motivationskraft?


7. Do It - expect miracles, döm inte dig själv med resultatet.
Vi tror på kroppens fantastiska förmåga att läka. Förvänta dig resultat, men döm dig inte utifrån resultatet.
Vi dömer oss själva alldeles för hårt. Detta måste vi sluta med. Men, vi måste alltid förvänta oss mirakel, annars sker de aldrig heller.
Begränsade människor, lever ett begränsat liv.
Följ inte dina gamla fotspår, hitta nya vägar och förvänta dig resultat. Det är inte förrän man går vilse som man hittar nya vägar..


8. Egna kurser
Alla våra kurser är egenkomponerade och inte kopior av andra kurser. "Only dead fish follow the stream"
Alla kurser har en huvudingrediens, som fungerar som precis det, huvudingrediens, sedan kryddar vi med en massa olika kryddor för att få lite "knorr", eller twist på kurserna. Det som skiljer våra kurser från grundingrediensen är dels att vi blandar in tekniker från andra intressanta nära släktingar men också en mycket bred filosofisk underliggande förståelse till varför vi gör det vi gör.  
9, Varför, aldrig hur eller vad
.

Vi fokuserar alla våra kurser på varför vi gör det vi gör, aldrig på vad eller hur.
Kärnan ligger i varför. Varför återkommer smärtan hela tiden, varför fortsätter jag mitt beteende?
Varför har jag fortfarande svårt att tala inför andra, trots att jag gått kurser i hur jag ska göra.
Fråga istället varför du har detta problem och utgå därifrån.

Massören fokuserar ofta på vad som ska göras och man använder den och den tekniken.
En kiropraktor vet mycket väl vad som ska göras och hur man ska justera kotan.
Men svarar detta automatiskt på frågan varför? Nej, det gör de inte. 
 10, Allt börjar med vår attityd
.

Ghandi sa:
Your Beliefs become Your Thoughts
Your Thoughts become Your Words
Your Words become Your Actions
Your Actions become Your Habits
Your Habits become Your Values
Your Values become Your Destiny

Allt börjar med vår egen attityd, eller tro. Denna attityd/tro leder i sin tur till en potential. Om du t ex har tron att jag kan bli frisk från min _____ (sjukdom) så leder detta inte per automatik till att du faktiskt blir frisk. Du har nu bara en potential att bli frisk. Denna potential leder i sin tur till en handling. Vilket resulterar i ett resultat som stärker din tro/attityd. Till det goda eller onda, helt beroende på din initiala tro/attityd.
 


                                       Se utanför ramarna...
 


Till: Toppen på denna sida Till: Vårt kursbud Till: Priser, datum, boknig etc

image


 
image